Bystrá Škôlka verí, že deti sú oveľa múdrejšie, schopnejšie a odvážnejšie bytosti ako si vieme predstaviť. Stojí, učí, zabáva a stará sa o vaše deti priamo v rezidenčných centrách, pri vašich domovoch.

V prípade škôlky uprednostňujeme nástup dieťaťa v mesiaci september.

Deti na jednu učitelku
Hodiny Montessori denne
Hodiny strávene vonku denne
Výletov ročne

FOTOGALÉRIA

VYŤAŽENOSŤ ŠKÔLOK